Openbare vergadering ASDGO

Datum:10 september 2019 19:30 uur
Locatie:Rondeel Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Opening

2. Gastspreker Paulina.nu 

3. Vaststelling agenda  

4. Mededelingen   

5. In – en uitgaande post  

6. Verslag openbare vergadering ASDGO 18-06-2019

7. Verslag DB 27-08-2019

8. Verslag TO 04-09-2019

9. Presentatie algemene gegevens Enquête 

10. Monitoringsdocument adviezen 

11. Cliëntenraden; Participatiewet, Jeugdwet en WMO wet 

12. Actualiseren website 

13. Terugkoppeling werkgroepen 

14. Rondvraag

15. Sluiting

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij onze openbare vergadering. « Terug naar agenda