Openbare vergadering ASDGO

Datum:18 juni 2019 19:30 uur
Locatie:Rondeel Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Opening

2. Gastspreker mevrouw van Berkum van het Samenwerkingsverband passend onderwijs. Meer lezen?

3. Vaststelling agenda  

4. Mededelingen   

5. In – en uitgaande post  

6. Verslag openbare vergadering ASDGO 14-05-2019

7. Verslag DB 05-06-2019

8. Verslag TO 12-06-2018

9. Monitoringsdocument adviezen 

10. Enquête 

11. Actualiseren website 

12. Advies beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee 

13. Advies aanbod collectieve zorgverzekering voor minima 2020

14. Vergoedingen en indienen van reiskosten t.a.v. begroting 

15. Terugkoppeling werkgroepen 

16. Rondvraag

17. Sluiting

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij onze openbare vergadering.« Terug naar agenda