Openbare vergadering ASDGO

Datum:14 mei 2019 19:30 uur
Locatie:Rondeel Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Opening

2. Schulden en dan? Presentatie, welke door mevrouw de Frel wordt verzorgd van team Zekere Zaak

3. Vaststelling agenda  

4. Mededelingen   

5. In – en uitgaande post  

6. Verslag openbare vergadering ASDGO 26-03-2019

7. Verslag DB 30-04-2019

8. Verslag TO 08-05-2018

9. Monitoringsdocument adviezen 

10. Oprichting kinderraad 

11. Ontvangen reactie: afsluiting van de monitoring van de samenwerkende inspecties van toezicht sociaal domein

12. Ontvangen reactie: Advies beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Goeree-Overflakkee 2019-2022

13. Ontvangen reactie: Advies preventie en vroegsignalering integrale schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Goeree-Overflakkee

14. Advies gewijzigde verordening WMO

15. Enquête en vlogs

16. Training Adviesraadsleden 

17. Verslag kascontrolecommissie 

18. Terugkoppeling werkgroepen 

19. Rondvraag

20.Sluiting« Terug naar agenda