Openbare vergadering ASDGO

Datum:26 maart 2019 19:30 uur
Locatie:Rondeel Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Opening

2. Presentatie Mantelzorggesprekken door mevrouw C. van den Boogert.

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen

5. Verslag DB 05-03-2019

6. Verslag TO 13-03-2018

7. Verslag ASDGO (zowel openbaar als besloten) 05-02-2019

8. Monitoringsdocument adviezen

9. Jaarverslag 2018

10. Jaarplan 2019

11. Advies Gewijzigde afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ GO 2019

12. Enquête en vloggers

13. Training Adviesraadsleden

14. Sollicitatiecommissie

15. Kascontrolecommissie: 2 leden

16. Terugkoppeling werkgroepen

17. Rondvraag

18. Sluiting



« Terug naar agenda