Openbare vergadering ASDGO

Datum:05 februari 2019 19:30 uur
Locatie:Rondeel Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Gastspreker ASDGO

Wilt u weten hoe het met de drank- en drugsproblematiek is gesteld op Goeree-Overflakkee? / Hoe groot zijn de drank- en drugsproblematiek op Goeree-Overflakkee? 

Hoeveel jongeren en (jong)volwassenen zijn er dak- of thuisloos (op ons eiland)? 

Kom dan naar de openbare vergadering van de ASDGO! 

De sprekers zijn de heer Noordzij, vestigingsmanager Goed voor Goed / ervaringsdeskundige en de heer Rikkers, jongerencoach / veldwerker. 

Vanuit de praktijk zullen zij een reëel beeld schetsen van de omvang van de problematiek.

1. Opening

2. Presentatie Verslaving en Dak- en thuislozen problematiek op Goeree-Overflakkee door de heer G. Rikkers, Jongerencoach / Veldwerker en de heer B. Noordzij, en Vestigingsmanager Goed voor Goed / Ervaringsdeskundige 

3. Vaststelling agenda  

4. Mededelingen    

5. Verslag DB 22-01-2019

6. Verslag TO 30-01-2018

7. Verslag ASDGO 18-12-2019  

8. Monitoring adviezen 

9. Jaarverslag 2018

10. Jaarplan 2019

11. Financieel verslag 2018

12. Begroting 2019

13. Advies (concept) Beleidsnota verslavingspreventie 2019-2023

14. Invulling secretaris functie

15. Verdeling taken/route adviezen

16. Enquête

17. Planning sprekers 2019

18. Sociale media

19. Vacatures

20. Terugkoppeling werkgroepen 

21. Rondvraag

22. Sluiting« Terug naar agenda