Openbare vergadering ASDGO

Datum:18 december 2018 19:30 uur
Locatie:Rondeel te middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Datum: 18 december 2018 - Aanvang 19.30 uur - Plaats: Rondeel

1. Opening

2. Presentatie training HBBM (Het Begint Bij Mij) door Tamara Timmermans en Melinda Reisig van Enver.  

3. Vaststelling agenda     

4. Verslag DB 04-12-2018

5. Verslag TO 12-12-2018

6. Verslag ASDGO 30-10-2018 (zowel openbaar als besloten)  

7. Sollicitanten

8. Uitgebrachte adviezen 

9. Advies schuldhulpverlening en vroeg signalering en preventie

10. Enquête

11. Indeling werkgroepen 

12. Verslag werkgroepen 

13. Financieel verslag + Begroting 2019

14. Jaarplan 2019 + gastsprekers 2019

15. Rondvraag

16. Afscheid leden: Piet Vervloet, Ruud Bouman, Ton Roos en Wim Witte

17. Sluiting« Terug naar agenda